top of page

Геморагічний інсульт

Хворий М.  , 57р. 30.08.2019 погіршення самопочуття. Скарги на інтенсивний пекучий, стискаючий біль за грудиною, проливний піт, всю ніч не спав.
31.08.2019 звернувся за медичною допомогою в приймальне відділення  КНП «ТКМЛ№2», діагностовано гострий задній інфаркт міокарда ,проведено коронарографію та стентування гострої оклюзії дистального відділу ПКА.
 03.09.2019 бригадою ШД доставлений в приймальне відділення ТМКЛШД в важкому стані .Контакт з хворим  був порушений через розлади мови.
Оглянутий  анестезіологом , нейрохірургом , кардіологом . При огляді виявлено виражену моторну, помірну сенсорну афазію, правобічну геміплегію.  Хворий госпіталізований в відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Зроблено  КТ голови. Виставлено діагноз:


 

Геморагічний інсульт в лівій півкулі головного мозку (03.09.2019), гострий період з вираженою моторною,помірною сенсорною афазією, правобічною геміплегією.
ІХС. Гострий інфаркт міокарда з зубцем Qнижньої ділянки лівого шлуночка з поширенням на задню і верхівково-бокову ділянки лівого шлуночка(31.08.2019 р.) Ургентна коронарографія, балонна ангіопластика і стентування дистального відділу ПКА(31.08.19 – DES)
ГСН І (Killip).
Стан після перенесеної розшаровуючої аневризми дуги аорти , грудного і черевного відділів аорти з поширенням на праву загальну клубову артерію,тип ІІІ за DeBakey ,тип B за Stanford (19.12.2016 р.) Встановлення Valiant Thoracic стент-графта 200 мм в проксимальний відділ розшарованої аорти і Valiant Thoracic стент-графта 100 мм перед черевним стовбуром (18.05.2017 р.) . Гіпертонічна хвороба ІІІ стадії , ступінь АГ 2, дуже високий кардіоваскулярний ризик. Гіпертензивне серце.Гіпертензивна ангіопатія сітківки обох очей.
ХСН І стадії з діастолічною дисфункцією лівого шлуночка і збереженою фракцією викиду лівого шлуночка (51%).
Атеросклероз аорти. Розширення висхідного відділу аорти.
Хворого ургентно взято в операційну. Операція:

Краніоектомія зліва, видалення внутрішньомозкової інсульт гематоми та АВМ лобної частки. В операційній, положення хворого на спині з повернутою головою вправо. Після 3-х разової обробки операційного поля антисептиком проведено підковоподібний розріз м’яких тканин в лівій скронево-тімяній ділянці, довжиною до 25 см. Скелетизовано кістку . Проведено краніотомом трепанацію черепа р-м близько 8х6 см. Тверда мозкова оболонка різко напружена ,проведено її дугоподібний розріз.Мозок різко набряклий , пульсація судин головного мозку відсутня. Проведено енцефалотомію в лобній частці до 1 см на глибину 2мм виявлено інсульт-гематому у вигляді згустка, яку видалено за допомогою аспірування в об’ємі близько 120 мл, конвекситально парасагітально виявлено АВМ огорнуту щільним згортком р-м 3х4 см яку видалено . Проведено гемостаз Surgicel Fibrilar та SNOW.Релапс мозку до 2 см , з’явилася активна пульсація мозку .Імплантовано посткраніектомічний датчик ВЧТ INTEGRA та датчик вимірювання температури мозку та локальної оксигенації тканини мозку LICOX. Встановлено дренажну гумку субдурально . Накладено шви на краї рани . Асептична пов’язка.Ускладнень не було. О’бєм крововтрати до 350 мл.

У зв’язку з необхідністю проведення довготривалої штучної вентиляції легень, хворому проведена трахеотомія. Періодично проводилась санація трахеобронхіального дерева.
Хворому проведена катетеризація центральної вени. Гемодинаміка нестабільна,підтримується постійною інфузією  р-ну норадреналіну. ВЧТ коливався  15-23 . CO2 на  протязі респіраторної підтримки коливалося від 30 – 43 .
 Протягом шести днів стан хворого залишався важким, хворий непритомний, перебував  в стані медикаментозного сну проводилась респіраторна підтримка та дезінтоксикаційна терапія,протинабрякова,антибактеріальна,проводилася профілактика пролежнів. На сьому добу почав реагувати на сильні звукові та  больові подразники відкриванням очей та згинальними рухами в лівих кінцівках ,правобічна геміплегія утримується. Виконує елементарні інструкції.
На дев’яту добу дихання самостійне через трахеостомічну трубку, на одинадцяту добу стан середньої тяжкості ,хворий виконує інструкції,утримується правобічна геміплегія. На чотирнадцяту добу забрана трахеостомічна трубка.
На сімнадцяту добу  стан хворого  покращився , утримується плегія правої руки,парез правої нижньої кінцівки .для подальшого лікування переведений  у відділення ЕМД .
Після завершення лікування виписаний з  стаціонару.
 

Дата обстеження : 04.09.2019 року.

 


Висновок: КТ картина гострих внутрішньомозкових гематом лобної та скроневої  часток лівої півкулі мозку. Інтравентрикулярні гематоми. Правобічний дислокаційний синдром. Трансдуральне-транскраніальне вклинення лобної частки лівої півкулі мозку. Пневмоцефалія. Слизова кіста правої  верхньощелепної пазухи.

 

 

 

 Дата обстеження 20.09.2019 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Висновок:У порівнянні з попереднім КТ голови від 04.09.2019 року визначається:
-фактично повний лізис гематоми лобної частки лівої півкулі мозку з наявністю залишків гемостатичного матеріалу.
-зменшення товщини гематоми між лівою півкулею мозку та апоневрозом з 15 мм до 10 мм з зміною її структури з гострої в підгостру.
- трансформація гострої внутрішньомозкової гематоми базальних гангліїв та  скроневої частки лівої півкулі мозку у підгостру , без істотних змін у розмірах.
- зменшення правобічного дислокаційного синдрому з 7 мм до 2 мм.
-трансдуральне-транскраніальне вклинення лівої півкулі мозку без істотних змін.

1.jpg
2.jpg
bottom of page