top of page

ІНФЕКЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Інфекційне відділення в складі Тернопільської міської лікарні №1 (тепер — Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги) функціонує з 1931 року. Тоді було розгорнуто 16 ліжок.

 • В повоєнному 1945 році інфекційне відділення налічувало 30 ліжок, які обслуговував один лікар Левчун Я. П. З 1946 року інфекційне відділення розгорнуто на 75 ліжках, завідувала відділенням Голубєва А. А. З 1960 року в інфекційному відділенні на 60 ліжок працювали 8 лікарів, 22 медичні сестри, 18 молодших медичних сестер із зав. відділення Степанюк Н. М. В зв’язку із зростанням інфекційної захворюваності збільшувався ліжковий фонд інфекційного відділення: 1967 рік — 70 ліжок, 1970 рік — 85 ліжок, 1972 рік — 105 ліжок, 1980 рік — 130 ліжок, 2 відділення.

 • З 1980 року завідувачем І-го інфекційного відділення працював Толкачов В. С., старшою медсестрою Ломаковська З. О., а завідувачем ІІ-го інфекційного відділення — Китай Г.П., старшою медсестрою — Семіоніді В. Н. З 1996 року у зв’язку із зниженням інфекційної захворюваності відбувається скорочення ліжкового фонду, об’єднується два відділення в одне на 90 ліжок, яке очолює Китай Г. П., старша медсестра —  Семіоніді В. Н. З 2007 року ліжковий фонд становив 60 ліжок, з липня 2012 року відділення розраховане на 50 ліжок, до складу якого входять приймальний покій і 3 медичних пости. В 2007- 2014 роках завідувачем відділення була Герасименко О. А.

 • На даний час управління відділенням здійснює лікар вищої категорії Кадубець О. Я., старша медсестра – Савчак О. В. У відділенні працюють 5 лікарів, яким присвоєна вища кваліфікаційна категорія, 18 медичних сестер, 23 молодших медсестри. Лікар Китай Г. П.  є  кандидатом медичних наук.   В штаті інфекційного відділення працюють головний позаштатний спеціаліст-інфекціоніст ДОЗ ОДА Герасименко О. А. та головний позаштатний міський  спеціаліст-інфекціоніст Сніцаренко С.В.

 • Інфекційне відділення надає висококваліфіковану спеціалізовану медичну та консультативну допомогу населенню міста Тернополя та Тернопільської області.

 • У відділенні лікуються хворі на кишкові інфекції та інвазії, інфекції дихальних шляхів, зовнішніх покривів, трансмісивні інфекції і хвороби з парентеральним механізмом передачі.

 • З 2014 року у відділенні реалізуються  Державна і обласна програми  профілактики, діагностики та лікування хронічних вірусних гепатитів В і С на 2012- 2016 роки.

 • На базі відділення проводять навчальну, лікувальну та діагностичну роботу співробітники кафедри інфекційних хвороб Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевького, яку з 1981 року очолює заслужений діяч науки i техніки України, чл.-кор. НАМН України, академiк АН вищої освіти України,  голова асоціації інфекціоністів України, д.м.н., професор Михайло Антонович Андрейчин. Відділення є базою підготовки лікарів-інтернів, ординаторів, клінічних ординаторів, аспірантів. З метою покращення лікувально-діагностичного процесу у відділенні разом із співробітниками кафедри впроваджуються в життя нові технології та методики обстеження і лікування хворих.

 •  

 • Усі лікарі відділення, з метою підвищення фахового рівня та ознайомлення з досягненнями сучасної медичної науки, протягом року відвідують переривисті курси, засідання обласного науково-практичного товариства лікарів-інфекціоністів, наукові конференції, симпозіуми та інші науково-практичні заходи обласного, державного та міжнародного рівня. Крім того, лікарі відділення є авторами та співавторами  друкованих наукових праць, монографій, методичних вказівок.

 • Фахівці відділення надають консультативну допомогу в усіх медичних стаціонарах міста Тернополя та Тернопільської області.

 • Контактна інформація: (0352) 52-77-71

bottom of page