top of page

ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІТРАВМИ

 • Відділення політравми є структурним підрозділом лікарні по забезпеченню надання спеціалізованої медичної допомоги хворим з політравмою, поєднаною травмою, множинними пошкодженнями органів та систем організму, ізольованою травмою грудної клітки та живота та хворих нейрохірургічного профілю, травматологічного профілю.

 • Потужність відділення розгорнута в 25 ліжок (15 ліжок  хворим з політрамою, поєднаною та множинною травмою та 10 ліжок нейрохірургічного профілю).

 • Спеціалізоване відділення політравми надає комплексну ургентну допомогу хворим з моменту їх прибуття в приймально-діагностичне відділення, включаючи:

 • Сортування

 • Первинну діагностику

 • Реанімаційні та протишокові заходи

 • Оперативне лікування

 • Післяопераційну інтенсивну терапію в умовах ВАІТ

 • Післяопераційне лікування.

 • Для цілодобового, щоденного здійснення цих функцій відділення має необхідні штати фахівців (загальних хірургів, торакального хірурга, травматолога, нейрохірургів), середнього та молодшого медперсоналу.

 • Госпіталізація у відділення

 • Спеціалізоване відділення політравми приймає в ургентному порядку щоденно, цілодобово госпіталізуються хворі, які доставлені бригадами швидкої медичної допомоги через приймальний відділ з м.  Тернополя, та в порядку самозвернення (за наявністю показань).

 • по швидкій допомозі

 • по само зверненню

 • переведених з ВАІТ.

 • Показання до госпіталізації:

 • поєднана травма черепа та головного мозку

 • поєднана травма хребта

 • поєднана травма опорно-рухового апарата

 • поєднана травма черевної порожнини

 • ізольована та поєднана травма грудної клітки

 • поранення грудної клітки (проникаючі та непроникаючі)

 • поранення живота (проникаючі та непроникаючі)

 • торако-абдомінальні поранення

 • бульозна хвороба легень,

 • спонтанний пневматоракс

 • Сучасні методики діагностики, які використовуються у відділенні:

 • Рентгенологічне обстеження

 • Ретгенкомп`ютерна томографія (КТ)

 • Електронно-оптичний перетворювач (ЕОП)

 • Лапароскопія

 • Торакоскопія

 • Бронхоскопія

 • Ультразвукове дослідження черевної та плевральних порожнини

 • Клініко-лаборатрне обстеження (загальний аналіз крові, сечі, біохімічне обстеження крові, коагулограма, визначення групи крові та RH-фактора, бактеріологічне обстеження).

 • Нейрохірургічний мікроскоп

 • Сучасні підходи до лікування пацієнтів з політравмою:

 • Операції на органах черевної порожнини при їх пошкодженнях (селезінці, печінці, шлунку та кишечнику, брижі, сечовому міхурі, нирках)

 • Застосування методики “зварювання живих тканин” при пошкодженнях внутрішніх органів

 • Відеолапароскопічні оперативні втручання

 • Операції на легенях, діафрагмі та плевральній порожнині (торакотомія, пункція, дренування)

 • Торакоскопія, 

 • Накладання трахеостоми

 • Стабілізація переломів хребта

 • Краніопластика

 • Стабілізація переломів за допомогою інтраопераційного рентгенконтролю

 • Виконання блокуючого інтрамедулярного остеосинтеза (БІОС) при пошкодженні великих кісток скелета

 • Постановка венозних портів для довготривалих інфузій,

 • Лікування складних поєднаних пошкоджень внутрішніх органів, нервової системи та скелету,

 • Малоінвазивні оперативні втручання при пошкодженнях кісток скелета з використанням систем позавогнищевого остеосинтезу (апарат Ілізарова, АО, Костюка) та  остеосинтезу з використанням пластини АО, LSP та інтрамедулярних стрижнів, що блокуються (БІОС).

 • Повний спектр операцій при пошкодженні шийки стегнової кістки (протезування, встановлення γ-гвіздка, DHS-системи, канюльованих гвинтів).

 • Оперативні втручання з приводу травми периферичної нервової системи.

 • Оперативні втручання з приводу дискогенної нейрокомпресійної патології

bottom of page