top of page

Створiть у текстовому редакторi персональний .doc файл згiдно шаблону та завантажте його на сайт за допомогою форми злiва. Вкажiть свiй email.

шаблон

З однiєї адреси можа надiслати кiлька файлiв.

Зразок

bottom of page