top of page

Кверцетин при лікуванні хворих із серцево-судинною патологією.

У КНП « Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» звернулась жінка І. 80 років зі скаргами на виражене  стискання за грудиною, виражену задишку при ходьбі та у спокої (на момент звернення).

         Із анамнезу тривало з’ясовано : хворіє ІХС, Стенокардією, Гіпертонічною хворобою багато років. Ядуха  турбує періодично, тоді хвора приймає  малі дози молсидоміну. Стискання за грудиною з’явилось раптово, з чим і звернулась у лікарню.

      При фізикальному обстеженні  у хворої  : АТ 150/90 мм.рт.ст. Пульс 78 ударів за хвилину, задовільного  наповнення і напруження. Серцева діяльність ритмічна, тони ослаблені, акцент ІІ тону над аортою. Пацієнтка постійно приймає комбіновану гіпотензивну терапію( антагоніст рецепторів ангіотензину ІІ і тіазидний діуретик) та молсидомін.

По даних ЕКГ зафіксовано дифузні субендокардіальні зміни в міокарді(депресія сегменту ST)

Діагноз: ІХС. Стенокардія навантаження ІІІ ФК. СН ІІА із зниженою скоротливою здатністю ЛШ.  ФВ – 40 %. Гіпертонічна хвороба ІІ ст. АГ ІІ ст. Гіпертензивне серце. ГЛШ. Високий КВР.

Пацієнтці призначено лікування: кверцетину (корвітин) , левокарнітину  та аргініну гідрохлориду (тіворель) та корекція  дози  гіпотензивної та антиангінальної терапії.

На другий день лікування хвора відмітила  відсутність стискання за грудиною та значне зменшення задишки. По даних ЕКГ депресія сегменту  ST зменшилась.

Пацієнтці у стаціонарі надавалась допомога впродовж 5 днів з подальшим прийомом ліків під контролем сімейного лікаря.

Динаміка змін по даних ЕКГ:

100.jpg

ЕКГ при поступленні пацієнтки в стаціонар.

Ритм синусовий, правильний. ЧСС – 82 уд/хв. Вольтаж збережений. ЕВС – нормальна. Субендокардіальні порушення процесів реполяризації дифузно. Депресія сегменту ST ІІ,ІІІ, avf, V2-V6.

200.jpg

ЕКГ першої доби лікування.

  1. Ритм синусовий, правильний. ЧСС – 63 уд/хв. Вольтаж збережений. ЕВС – нормальна. Зменшення ЧСС;

  2. Зменшення депресії сегменту ST .

Субендокардіальні порушення процесів реполяризації дифузно. Депресія сегменту ST ІІ,ІІІ, avf, V2-V6. Інверсія зубця Т.

300.jpg

ЕКГ сьомої доби лікування.

Ритм синусовий,  правильний. ЧСС – 70 уд/хв. Вольтаж збережений. ЕВС – нормальна. Субендокардіальні порушення процесів реполяризації дифузно. Депресія сегменту ST V2-V6.

По даних ЕКГ відмічається позитивна динаміка -  глибокий негативний Т наближається до ізолінії, сегмент ST залишається без змін від третьої доби лікування.

      Хвору виписано із стаціонару із покращенням ( відчуття стискання за грудиною пацієнтку не турбували, задишка виникала при значному фізичному навантаженні).

Висновок:

      Вплив аргініну, який чинить  антигіпоксичну, мембраностабілізуючу, цитопротекторну, антиоксидантну, дезінтоксикаційну дію, левокарнітину,  який бере участь у енергетичному метаболізмі та кверцетину, що володіє кардіопротекторною дією -   ефективно і швидко впливають на зони ішемії в міокарді, чим і покращують самопочуття пацієнтів.

bottom of page