top of page

ІНФЕКЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ

  • Інфекційне відділення в складі Тернопільської міської лікарні №1 (тепер — Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги) функціонує з 1931 року. На даний час управління відділенням здійснює лікар вищої категорії Кадубець О. Я., старша медсестра – Савчак О. В. У відділенні працюють 5 лікарів, яким присвоєна вища кваліфікаційна категорія, 18 медичних сестер, 23 молодших медсестри. В штаті інфекційного відділення працює головний позаштатний міський  спеціаліст-інфекціоніст Сніцаренко С.В.

  • Інфекційне відділення надає висококваліфіковану спеціалізовану медичну та консультативну допомогу населенню міста та області.​

  • У відділенні лікуються хворі на кишкові інфекції та інвазії, інфекції дихальних шляхів, зовнішніх покривів, кров’яні інфекції і хвороби з парентеральним шляхом передачі.

  •   З 2014 року у відділенні реалізуються  Державна і обласна програми  профілактики, діагностики та лікування хронічних гепатитів В і С.

  • На базі відділення проводять навчальну, лікувальну та діагностичну роботу співробітники кафедри інфекційних хвороб Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського, яку з 1981 року очолює заслужений діяч науки i техніки України, дійсний член НАМН України, академiк АН вищої освіти України,  голова асоціації інфекціоністів України, д.мед.н., професор Михайло Антонович Андрейчин. Відділення є базою для підготовки лікарів-інтернів та аспірантів. З метою покращання лікувально-діагностичного процесу у відділенні разом із співробітниками кафедри впроваджуються в життя нові технології та методики обстеження і лікування хворих. Так, в останні роки впроваджено високоінформативний метод дистанційної термографії хворих, а також новітній метод лікування пацієнтів за допомогою магніто-ІЧ-лазерного апарату з фотореєстратором і 8 частотами повторення імпульсів.

  • Лікарі відділення є співавторами багатьох друкованих наукових праць і методичних вказівок.

  • ​Фахівці відділення надають консультативну допомогу в усіх медичних закладах міста та області.

  • Контактна інформація: (0352) 52-77-71

IMG_4248.JPG

Завідувач відділу
Кадубець Оксана Ярославівна

photo_2022-06-27_11-04-34 (2).jpg
photo_2023-01-30_14-01-19.jpg
photo_2022-06-27_11-04-34.jpg
bottom of page