top of page

Права та обов ’язки пацієнтів, що перебувають у стаціонарі .

Пацієнт має право:

 • на кваліфіковану, ефективну та своєчасну медичну допомогу;

 • на вільний вибір лікаря, медичного закладу, методів лікування (обстеження) відповідно до рекомендацій лікаря;

 • на інформовану згоду на будь-яке медичне втручання;

 • на отримання достовірної та повної інформації про стан свого здоров’я, у тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я;

 • на таємницю про стан свого здоров’я;

 • на відмову від лікування;

 • на відмови від участі в експериментальних програмах (клінічні дослідження медичних препаратів, нові методи лікування та інше);

 • на допуск до нього інших медичних працівників, членів сім’ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса та адвоката, а також священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду.
   

Пацієнт зобов’язаний:

 • Піклуватись про своє здоров’я, не шкодити здоров’ю інших громадян, дотримуватись здорового способу життя.

 • Виконувати правила внутрішнього розпорядку лікувального закладу, дотримуватися правил перебування пацієнтів в закладі.

 • Не палити, не вживати алкоголь, наркотичні та психотропні речовини на території закладу.

 • Дотримуватись правил особистої гігієни, бути охайним і ввічливим.

 • Не порушувати спокій, не створювати галасу розмовами, не користуватись мобільними телефонами під час діагностичних та лікувальних процедур.

 • Виконувати рекомендації лікаря та медичні приписи. У випадку невиконання медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу лікар має право відмовитись від подальшого ведення пацієнта, за умови, що це не загрожує життю хворого і здоров’ю громадян. Лікар не несе відповідальності за здоров’я хворого у разі відмови останнього від медичних приписів або порушення пацієнтом встановленого режиму.

 • Надавати лікарю повну інформацію щодо попередніх захворювань та інших питань стосовно стану здоров’я

 • З повагою ставитись до праці персоналу лікувально-профілактичного закладу

bottom of page